Två ton asbest lagrades på återvinningscentraler – företag får böter

Luleå Miljöresurs AB lagrade mer än två ton farligt avfall bestående av asbest på Antnäs- och Råneås återvinningscentraler – utan tillstånd. Nu måste de betala 100 000 kronor i böter, detta enligt ett strafföreläggande från Åklagarmyndigheten. – Det är bara att betala, säger Erik Öhrling, VD Luleå Miljöresurs AB.